Laur Eksperta dla Design for EMC

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że nasze szkolenie „Design for EMC” uzyskało Znak Jakości „Laur Eksperta 2017/2018”. Znak Jakości „Laur Eksperta” przyznawany jest przez Kapitułę złożoną z naukowców najbardziej prestiżowych polskich uczelni. W Konkursie „Laur Eksperta” poszukiwane, a następnie wyróżniane są firmy, które najlepiej w Polsce projektują i wdrażają nowoczesne …

Typy komór w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej

W testach kompatybilności elektromagnetycznej wykorzystuje się 4 główne typy komór, które powstały w oparciu o otwarty poligon pomiarowy nazywany OATS (z ang. Open Area Test Site). OATS to poligon pomiarowy, który jest usytuowany na otwartej przestrzeni. Dobre miejsce na OATS to takie miejsce gdzie występuje tzw. cisza radiowa, tzn, nie …

Badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC

Badania EMC są częścią badań środowiskowych, jakim poddaje się urządzenie aby sprawdzić czy w określonym środowisku, pracuje ono w sposób zgodny z założeniami. Testy EMC mają na celu sprawdzenie czy badane urządzenie spełnia założenia kompatybilności elektromagnetycznej. Badania EMC sprawdzają zatem czy badane urządzenie nie zaburza innych urządzeń oraz czy jest …

Co to jest kompatybilność elektromagnetyczna EMC

Kompatybilność elektromagnetyczna EMC¹, a może inaczej, być kompatybilnym elektromagnetycznie oznacza: Nie zaburzać pracy innych urządzeń, Być odpornym na zaburzenia występujące w środowisku elektromagnetycznym, w którym pracuje urządzenie. To w całości opisuje pojęcie kompatybilności elektromagnetycznej.   Zaprojektowane urządzenie ma działać w określony sposób (to znaczy w sposób zamierzony przez jego twórcę) …

Jak wybrać laboratorium EMC

Prawie każde urządzenie elektroniczne sprzedawane na terenie Unii Europejskiej podlega pod dyrektywę EMC 2014/30/UE. Artykuł 2 niniejszej dyrektywy wyszczególnia urządzenia, do których dyrektywa EMC 2014/30/UE nie ma zastosowania. Nie oznacza to jednak, że te urządzenia nie muszą spełniać określonych wymagań związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną. Wyłączenie to oznacza, ze są inne …

Czym są normy zharmonizowane i czym jest domniemanie zgodności

Domniemanie zgodności zostało opisane w dyrektywie EMC 2014/30/UE. Rozdział 3, artykuł 13 (Domniemanie zgodności urządzeń) dyrektywy EMC 2014/30UE mówi, że ”W przypadku urządzeń spełniających normy zharmonizowane lub części norm zharmonizowanych, do których odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zakłada się, że spełniają one zasadnicze wymagania określone w załączniku I …

Dyrektywa EMC 2014/30/UE

20 kwietnia 2016 weszła w życie nowa dyrektywa EMC 2014/30/UE (ang. (EMC) Directive 2014/30/EU), zastępując dotychczas obowiązującą dyrektywę 2014/108/WE. Obecnie obowiązująca dyrektywa EMC została opublikowana 26 lutego 2014. Od tego dnia aż do 19 kwietnia 2016 obowiązywał okres przejściowy, który miał na celu danie państwom członkowskim czas na zaadoptowanie nowych …