Typy komór w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej

W testach kompatybilności elektromagnetycznej wykorzystuje się 4 główne typy komór, które powstały w oparciu o otwarty poligon pomiarowy nazywany OATS (z ang. Open Area Test Site). OATS to poligon pomiarowy, który jest usytuowany na otwartej przestrzeni. Dobre miejsce na OATS to takie miejsce gdzie występuje tzw. cisza radiowa, tzn, nie …

Jak wybrać laboratorium EMC

Prawie każde urządzenie elektroniczne sprzedawane na terenie Unii Europejskiej podlega pod dyrektywę EMC 2014/30/UE. Artykuł 2 niniejszej dyrektywy wyszczególnia urządzenia, do których dyrektywa EMC 2014/30/UE nie ma zastosowania. Nie oznacza to jednak, że te urządzenia nie muszą spełniać określonych wymagań związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną. Wyłączenie to oznacza, ze są inne …