Szkolenie Normy w EMC

Jak wykonywać badania zgodnie z normami kompatybilności elektromagnetycznej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z normami EMC, przedstawienie metod wykonywania badań EMC zgodnie z określonymi normami, pokazanie w jaki sposób interpretować wyniki badań, jak poprawnie napisać plan i raport z badań.

Główne założenia szkolenia

 • Nauczenie uczestników posługiwania się normami.
 • Zdobycie wiedzy na temat przygotowania stanowisk badawczych w sposób zgodny z normami.
 • Poznanie w jaki sposób wykonywać badania zgodnie z prezentowanymi normami.
 • Nabycie umiejętności pisania test planów i raportów z badań.
 • Zdobycie umiejętności poprawnego definiowania kryteriów oceny.
 • Pokazanie dobrych praktyk inżynierskich w zakresie ustawiania urządzenia na stanowisku badawczym, wykonywania badań, przygotowywania dokumentacji technicznej potrzebnej do badań.

Program szkolenia Normy w EMC

 • Jak poprawnie czytać normy.
 • Badanie według normy EN 61000-4-2.
 • Badanie według normy EN 61000-4-3.
 • Badanie według normy EN 61000-4-4.
 • Badanie według normy EN 61000-4-5.
 • Badanie według normy EN 61000-4-6.
 • Badanie według normy EN 61000-4-8.
 • Badanie według normy EN 61000-4-11.
 • Pomiar emisji zaburzeń przewodzonych i promieniowanych według norm CISPR 11 (EN 55011), CISPR 32 (EN 55032), CISPR 16 (EN 55016).
 • Jak poprawnie przygotować stanowisko badawcze.
 • Jak prawidłowo ustawić urządzenie na stanowisku badawczym.
 • Jak przygotować urządzenie do badania.
 • Jakie są najczęstsze błędy podczas wykonywania badań.
 • Jakie są dobre praktyki inżynierskie.
 • Jak prawidłowo zdefiniować kryteria oceny.
 • Jakie informacje powinien zawierać dobrze napisany plan badań i raport z badań.

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni, godz. 9.00 – 17.00 (lub 8.00 – 16.00)

Wymagania wstępne

 • Ogólna wiedza techniczna.
 • Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

Adresaci szkolenia Normy w EMC

 • Inżynierowie testujący (EMC test engineer).
 • Inżynierowie odpowiedzialni za certyfikację urządzeń (compliance engineer).
 • Inżynierowe elektronicy (hardware engineer).
 • Wszyscy pracownicy inżynierii zainteresowani zagadnieniami kompatybilności elektromagnetycznej EMC.

Dodatkowe informacje

Zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe w formie papierowej.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Przerwy kawowe.
 • Obiad.

Rejestracja

Miejsce Termin Cena Zapisy
Kraków 30 listopad – 1 grudzień 2023 3 400 PLN netto Formularz rejestracji

Szkolenia zamknięte nawet dla małych kilku osobowych grup – zapoznaj się z ofertą szkoleń zamkniętych.

Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami uczestnictwa w szkoleniach dostępnych w naszej ofercie.