Projektowanie urządzeń elektronicznych, całych systemów czy szaf sterowniczych to skomplikowany proces. Odpowiednio wczesne uwzględnienie aspektów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną znacząco wpływa skrócenie czasu trwania i zmniejszenie kosztów projektu, a co za tym idzie wpływa na szybsze dostarczenie urządzenia do klienta, finalną cenę urządzenia oraz zwiększenie zysków z jego sprzedaży. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu możemy zaoferować kompleksowe wsparcie merytoryczne na każdym etapie projektu. W swojej ofercie proponujemy wsparcie w następującym zakresie:

 • Pomoc w zebraniu wymagań projektowych
  Dobre zdefiniowanie założeń projektowych na początku projektu pozwala efektywniej zaplanować projekt pod kątem czasowym i finansowym. Określenie wymagań EMC we wczesnym etapie projektu pozwala uniknąć kosztów związanych z tworzeniem kolejnych prototypów urządzenia i kosztów związanych z powtarzaniem badań EMC.
 • Przegląd projektu schematu ideowego urządzenia
  Przegląd schematu pod kątem EMC ma na celu wyeliminowanie błędów projektowych już na wczesnym etapie projektu, a tym samym pozwoli uniknąć problemów podczas badań EMC.
 • Przegląd projektu płytki drukowanej (PCB)
  Dobrze zaprojektowany obwód na płytce drukowanej jest konieczny nie tylko po to aby urządzenie działało poprawnie, ale również po to aby urządzenie spełniało wymagania EMC. Prawidłowo wykonany projekt płytki drukowanej pozwala wyeliminować błędy, które trudno zauważyć na schemacie.
 • Opracowanie planu badań
  Dobrze napisany plan badań, dobrze zdefiniowane kryteria oceny, pozwolą w łatwy sposób przejść przez proces badań w laboratorium EMC. Pozwolą na powtórzenie badań w taki sposób, aby było możliwe porównanie wyników.
 • Rozwiązywanie problemów w czasie testów
  Wspieramy naszych klientów w rozwiązywaniu problemów EMC, które pojawiają się podczas badań urządzeń.

Udzielamy konsultacji dopasowanych do potrzeb klienta.

Jak przebiega proces konsultacji w naszej firmie:

I etap

Pierwsza rozmowa w trakcie której poprosimy o ogólne przedstawienie:

 • problemu występującego w projekcie,
 • zaawansowania prac projektowych,
 • zakresu oczekiwanego wsparcia.

II etap

Na każdym etapie konsultacji zapewniamy o poufności powierzonych nam informacji. Jednak na prośbę Klienta przed otrzymaniem poufnych danych podpisujemy umowę o poufności (NDA – Non Disclosure Agreement)

III etap

Po zapoznaniu się z dostarczonymi informacjami projektowymi (schemat ideowy, PCB, wyniki badań EMC, szczegółowy opis problemu, itp.) przedstawiamy harmonogram prac i szacunkową liczbę roboczo godzin jaka jest potrzebna na przeanalizowanie problemu oraz przedstawienie propozycji zmian w projekcie jakie należałoby wprowadzić aby rozwiązać problem.

Na tym etapie ustalany jest górny limit godzin jaki jest potrzebny, aby przedstawić rozwiązanie zgłoszonego problemu, a rozliczenie dotyczy godzin faktycznie wykorzystanych.

IV etap

Podpisanie umowy o świadczenie usług zawierającej informacje o:

 • przedmiocie zamówienia,
 • maksymalnym limicie godzinowym,
 • czasie realizacji zamówienia,
 • formie konsultacji (np: konsultacje zdalne, konsultacje w siedzibie klienta, wsparcie podczas badań w laboratorium EMC),
 • formie przedstawienia wyników prac.

V etap

Po podpisaniu umowy i ustaleniu zakresu prac, następuje dokładne zaznajomienie się z dostarczoną dokumentacją i szczegółowa analiza problemu. Jeżeli istnieje taka potrzeba, prowadzone są dalsze rozmowy w celu jak najlepszego poznania źródła problemu. Dzięki szczegółowym informacjom możemy zaproponować rozwiązanie, które będzie najbardziej dopasowane do potrzeb. Proponujemy optymalne rozwiązania, uwzględniające wszystkie ograniczenia projektowe i oczekiwania klienta. Na każdym etapie projektu pozostajemy w stałym kontakcie z klientem, który ma stały wgląd w postęp prac.

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami.