Pomagamy podejmować decyzje merytoryczne i finansowe przy budowie lub rozbudowie laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej EMC:

W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie budowy lub rozbudowy laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Aby laboratorium spełniało swoje funkcje i stawiane przed nim oczekiwania, musi ono zostać zbudowane w oparciu o konkretne założenia.. Ze względu na różne cele i oczekiwania względem funkcjonalności laboratorium proponowane przez nas rozwiązania będą inne dla każdego klienta. Budowa czy rozbudowa laboratorium to cały proces, który obejmuje zakup aparatury, budowę stanowisk badawczych, stworzenie procedur testowych oraz przeszkolenie zespołu.. Dlatego przygotowaliśmy ofertę kompleksowego wsparcia w zakresie:

 • Przygotowanie zakresu możliwości badawczych laboratorium
  Pomagamy zdefiniować możliwości badawcze laboratorium aby efektywnie wykorzystać środki finansowe poniesione na jego budowę lub rozbudowę. Nie jesteśmy związani z żadnym producentem aparatury do badań EMC, dlatego proponowane przez nas rozwiązania skupiają się na zaproponowaniu najbardziej optymalnego zakresu badań, który przyniesie najszybszy zwrot kosztów poniesionych na jego budowę.
 • Dobór aparatury
  Pomagamy w doborze aparatury tak aby laboratorium spełniało wymagania techniczne i cele biznesowe. Aparatura badawcza w laboratorium, to elementy główne:generatory, mierniki, analizatory, itp. które stanowią największy koszt, oraz dodatkowy osprzęt, który w znaczący sposób podnosi możliwości badawcze laboratorium. Dzięki naszemu doświadczeniu pomagamy dobrać tak aparaturę i osprzęt dodatkowy, abyw całości mogły być wykorzystane w jak najbardziej efektywny sposób.
 • Budowa stanowisk badawczych
  Doradzamy w zakresie budowy stanowisk badawczych, aby wykonane były zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm.
 • Szkolenie zespołu
  Najważniejszym elementem laboratorium jest dobrze wyszkolony personel, który zna aparaturę badawczą, rozumie i potrafi posługiwać się normami. Dzięki dobrze wyszkolonemu zespołowi, urządzenia będą prawidłowo przebadane, a otrzymane wyniki z badań będą powtarzalne i wiarygodne.
 • Wsparcie w procesie akredytacji
  Wspieramy w procesie akredytacji w zakresie opracowania procedur badawczych i szkolenia personelu w niezbędnym zakresie.

Udzielamy wsparcia dopasowanego do potrzeb klienta.

Jak wygląda proces wsparcia w budowie lub rozbudowie laboratorium

I etap

Pierwsza rozmowa w trakcie której poprosimy o ogólne przedstawienie:

 • cel budowy laboratorium,
 • oczekiwany zakres badań,
 • zakres oczekiwanego wsparcia.

II etap

Na każdym etapie współpracy zapewniamy o poufności powierzonych nam informacji. Jednak na prośbę Klienta przed otrzymaniem poufnych danych podpisujemy umowę o poufności (NDA – Non Disclosure Agreement)

III etap

Po zapoznaniu się z dostarczonymi informacjami związanymi z budową laboratorium, potrzebami badawczymi przedstawiamy harmonogram prac i szacunkową liczbę roboczo godzin jaka jest potrzebna na przeanalizowanie potrzeb i możliwości badawczych budowanego laboratorium w oparciu o przedstawione potrzeby klienta.

Na tym etapie ustalany jest górny limit godzin jaki jest potrzebny, aby przedstawić najbardziej optymalne rozwiązanie, a rozliczenie dotyczy godzin faktycznie wykorzystanych.

IV etap

Podpisanie umowy o świadczenie usług zawierającej informacje o:

 • przedmiocie zamówienia,
 • maksymalnym limicie godzinowym,
 • czasie realizacji zamówienia,
 • formie konsultacji (np: konsultacje zdalne, konsultacje w siedzibie klienta),
 • formie przedstawienia wyników prac.

V etap

Po podpisaniu umowy i ustaleniu zakresu prac i oczekiwań klienta, następuje dokładne zaznajomienie się z dostarczoną dokumentacją i szczegółowa analiza potrzeb klienta. Jeżeli istnieje taka potrzeba, prowadzone są dalsze rozmowy w celu jak najlepszego poznania i zrozumienia potrzeb. Dzięki szczegółowym informacjom możemy zaproponować rozwiązanie, które będzie najbardziej dopasowane do potrzeb. Proponujemy optymalne rozwiązania, uwzględniające wszystkie ograniczenia finansowe i oczekiwania klienta. Na każdym etapie projektu pozostajemy w stałym kontakcie z klientem, który ma stały wgląd w postęp prac.

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami!