Aktualne normy zharmonizowane z dyrektywami

Aktualne normy zharmonizowane w procesie oceny zgodności nowo projektowanego urządzenia są dokumentami niezbędnymi. Im szybciej rozpoczniemy projektowanie urządzenia w taki sposób, aby spełniało ono stawiane mu wymagania, tym mniej czasu, pieniędzy i niepotrzebnego stresu będzie nas kosztowało wprowadzenie nowego produktu na rynek. Kiedy natomiast kończy się proces oceny zgodności, a …

Znak „CE” – dlaczego rynek europejski zalewa słabej jakości elektronika z Dalekiego Wschodu

Prawie każde (poza nielicznymi wyjątkami) urządzenie elektryczne i elektroniczne musi posiadać znak „CE”. Oznakowanie „CE” nie dotyczy tylko sprzętu elektrycznego ale znaczącej większości rzeczy sprzedawanych na terenie wspólnoty. Znak „CE” powinien być potwierdzeniem, że przedmiot, który jest w sprzedaży spełnia określone wymagania, a co się z tym wiąże, został zaprojektowany …

Czym są normy zharmonizowane i czym jest domniemanie zgodności

Domniemanie zgodności zostało opisane w dyrektywie EMC 2014/30/UE. Rozdział 3, artykuł 13 (Domniemanie zgodności urządzeń) dyrektywy EMC 2014/30UE mówi, że ”W przypadku urządzeń spełniających normy zharmonizowane lub części norm zharmonizowanych, do których odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zakłada się, że spełniają one zasadnicze wymagania określone w załączniku I …

Dyrektywa EMC 2014/30/UE

20 kwietnia 2016 weszła w życie nowa dyrektywa EMC 2014/30/UE (ang. (EMC) Directive 2014/30/EU), zastępując dotychczas obowiązującą dyrektywę 2014/108/WE. Obecnie obowiązująca dyrektywa EMC została opublikowana 26 lutego 2014. Od tego dnia aż do 19 kwietnia 2016 obowiązywał okres przejściowy, który miał na celu danie państwom członkowskim czas na zaadoptowanie nowych …