Czym są normy zharmonizowane i czym jest domniemanie zgodności

Domniemanie zgodności zostało opisane w dyrektywie EMC 2014/30/UE.

Rozdział 3, artykuł 13 (Domniemanie zgodności urządzeń) dyrektywy EMC 2014/30UE mówi, że ”W przypadku urządzeń spełniających normy zharmonizowane lub części norm zharmonizowanych, do których odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zakłada się, że spełniają one zasadnicze wymagania określone w załączniku I i objęte tymi normami lub ich częściami.”

Natomiast definicję norm zharmonizowanych w prosty sposób opisuje polski komitet normalizacyjny PKN na swojej stronie internetowej: http://www.pkn.pl/pytanie/co-sa-normy-zharmonizowane

Krótko mówiąc, normy zharmonizowane to wykaz norm, które zostały zatwierdzone i opublikowane w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. Stosowanie norm zharmonizowanych jest najprostszym sposobem dokonania oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy. Stosowanie norm zharmonizowanych jest jednak dobrowolne, znacząco jednak ułatwia poprawne przeprowadzenie procesu oceny zgodności.

Niestety aktualizacja wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą nie odbywa się automatycznie i jest aktualizowana raz na kilka miesięcy lub rzadziej. Niejednokrotnie sprawia to wiele problemów w momencie przeprowadzania procesu oceny zgodności. Z taką sytuacją mamy do czynienia, kiedy norma została zaktualizowana, ale jeszcze nie została opublikowana w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej.

Aktualny wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą EMC 2014/30/UE w formacie pdf znajduje się tutaj http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0812(04)&from=PL

lub pod adresem

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016XC0812(04)&qid=1478448144630

gdzie oprócz publikacji wykazu norm zharmonizowanych w języku polskim można znaleźć ten wykaz opublikowany we wszystkich obowiązujących językach urzędowych w Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *