Jak wybrać laboratorium EMC

Prawie każde urządzenie elektroniczne sprzedawane na terenie Unii Europejskiej podlega pod dyrektywę EMC 2014/30/UE. Artykuł 2 niniejszej dyrektywy wyszczególnia urządzenia, do których dyrektywa EMC 2014/30/UE nie ma zastosowania. Nie oznacza to jednak, że te urządzenia nie muszą spełniać określonych wymagań związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną. Wyłączenie to oznacza, ze są inne regulacje lub dyrektywy.

Przeprowadzenie oceny zgodności można wykonać na kilka sposobów. Najprostszym, a czasami jedynym sposobem jest wykonanie testów EMC w laboratorium EMC, aby potwierdzić, że projektowane urządzenie spełnia stawiane mu wymogi kompatybilności elektromagnetycznej. W Polsce jest kilkadziesiąt laboratoriów EMC – Pełny wykaz laboratoriów EMC.

Zatem jak wybrać laboratorium, które spełni nasze oczekiwania i jak poprawnie określić oczekiwania zanim przeprowadzimy testy EMC?

 1. Zanim wybierzemy laboratorium musimy przede wszystkim wiedzieć, jakie testy EMC musimy wykonać. To ważne, ponieważ, każde laboratorium może mieć inny zakres wykonywanych badań i inne możliwości badawcze. Jeśli zależy nam, aby w jednym laboratorium wykonać wszystkie testy EMC wtedy warto wybrać oczywiście takie, które daje taką możliwość.
 2. Kolejnym bardzo ważnym punktem jest określenie, jakie przyłącza i w jakim zakresie będą badane oraz jakie jest zasilenie naszych urządzeń. Nie każde laboratorium jest wyposażone np. w sieć sztuczną (LISN) czy sieć sprzgająco-odsprzegającą trój fazową czy odpowiedni ISN aby zrobić pomiar zaburzeń przewodzonych dla przyłącza Ethernet. Takich informacji niestety nie uzyskamy sięgając do zakresu akredytacji danego laboratorium.

Co warto zrobić przed wyborem laboratorium:

 1. Wysłać zapytanie do laboratorium wykonującego testy EMC, w którym wyszczególnić należy najważniejsze dane dotyczące urządzenia takie jak: wymiary, waga, rodzaj zasilania, ilości badanych przyłączy i ilości badań dla każdego przyłącza. Na tej podstawie pracownicy laboratorium EMC będą mogli potwierdzić czy, i w jakim zakresie mogą takie badania przeprowadzić.
 2. Sprawdzić czy istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu do laboratorium przed badaniem aby osobiście ustalić zakres testów EMC i poznać możliwości laboratorium jak również kompetencje personelu.
 3. W przypadku badań lub pomiarów w komorze EMC należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy:
 • w jaki typ komory wyposażone jest laboratorium,
 • czy jest to komora full czy pre-compliance z odpowiednimi normami,
 • ile filtrów EMC i przepustów kablowych, za pomocą których doprowadzimy potrzebne sygnały do badanego urządzenia, posiada komora,
 • czy komora posiada stół obrotowy o odpowiednim wymiarze i nośności,
 • w ile złącz jest wyposażony stół obrotowy i gdzie są one rozmieszczone,
 • w jakim zakresie częstotliwości pracuje komora,
 • w przypadku komory GTEM jaka jest wielkość komory, bo od tego zależy jak duże urządzenie możemy w niej zbadać,
 • bardzo istotna jest automatyzacja procesu pomiarowego. Automatyzacja procesu zamiany położenia stołu, wysokości i polaryzacji anteny znacząco wpływa na czas pomiaru i sposób prezentacji wyniku końcowego.
 1. Ostatnim elementem jaki należy wziąć pod uwagę to możliwość uczestnictwa w testach EMC. Uczestnictwo w badaniach daje możliwość:
 • bieżącej kontroli postępu testów EMC,
 • szybkiego reagowania na pojawiające się problemy,
 • usprawni przygotowanie urządzenia do testów EMC,
 • pomoże personelowi laboratorium zrozumieć zasady działania urządzenia oraz odpowiedzieć na pojawiające się pytania dotyczące pracy urządzenia.

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy wsparcie w zakresie wyboru laboratorium na potrzeby badań konkretnego urządzenia. Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *