Szkolenie z Dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej – EMC Directive

Ocena zgodności produktów podlegających Dyrektywie o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie wymagań dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU, pokazanie metod oceny zgodności produktu oraz przedstawienie przykładów przeprowadzenia oceny zgodności z dyrektywą EMC.

Przedstawiane informacje pozwolą uczestnikom na wykonanie samodzielnej oceny zakresu wymagań regulacji dotyczących wybranego produktu elektrycznego/elektronicznego i wybór norm. Omówione zostaną także tematy takie jak np. przygotować produkt do badań, poprawnie oznaczyć urządzenie, co należy umieścić w instrukcji oraz jakie dokumenty muszą być dostępne, by potwierdzić przeprowadzoną ocenę zgodności.

Główne założenie szkolenia

 • Przedstawienie podstawowych aktów prawnych
 • Przedstawienie wymagań dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC – omówienie wraz z przykładami
 • Pokazanie metod strategii dla projektu i produktu, dzięki którym wprowadzany do obrotu produkt będzie bezpieczny i zgodny z wymaganiami Polski i Unii Europejskiej
 • Nauczenie wykonywania oceny zgodności
 • Dokumentacja techniczna produktu i projektu

Program szkolenia

 • Wprowadzenie
 • Dyrektywa EMC
 • Guide for the EMCD (Directive 2014/30/EU) – March 2018
 • CENELEC Guide n° 24 Electromagnetic Compatibility (EMC) Standardization for Product Committees
 • CENELEC Guide n° 25 Guide on the use of Standards for the implementation  of the EMC Directive
 • Niebieski przewodnik – wdrażanie unijnych przepisów dotyczących produktów 2016
 • W ramach omawianych dokumentów zostaną przedstawione następujące aspekty:
 • Przedstawienie podstawowych aktów prawnych
 • Omówienie definicji i zakresu obowiązków dla uczestników łańcucha dostaw produktów
 • Zasadnicze wymagania dotyczące produktów
 • Przedstawienie wymagań dyrektywy EMC – omówienie wraz z przykładami
 • Dokumentacja techniczna produktu i projektu
 • Proces oceny zgodności urządzenia
 • Ćwiczenia, przykłady, pytania

Czas trwania szkolenia

 • 1 dzień, godz. 9.00 – 17.00

Wymagania wstępne

 • Podstawowa wiedza z zakresu elektryki oraz zjawisk EMC

Adresaci szkolenia

 • Kierownictwo techniczne: produkcji, projektu (D&E) i jakości
 • Inżynierowe elektronicy (hardware engineer)
 • Pracownicy działu jakości (quality engineer)
 • Osoby odpowiedzialne za dokumentację oraz spełnienie wymagań oznakowania CE,
 • Służby utrzymania ruchu, technolodzy i inżynierowie produkcji,
 • Instalatorzy oraz osoby odpowiedzialne za odbiory produktów po instalacji
 • Wszyscy pracownicy inżynierii zainteresowani zagadnieniami oceny zgodności urządzeń według dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej – EMC

Dodatkowe informacje

Zapewniamy:

 • Szkolenie w języku polskim
 • Materiały szkoleniowe w języku polskim w formie papierowej
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Przerwy kawowe
 • Obiad

Rejestracja

MiejsceTerminCenaZapisy
Kraków18 listopad 20201200 PLN netto przy zgłoszeniu do 30 września 2020

1300 PLN netto przy zgłoszeniu od 01 październik 2020

Formularz rejestracji

Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami uczestnictwa w szkoleniach dostępnych w naszej ofercie.

Trener, konsultant

Łukasz Kneć: Inżynier z kilkunastoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem i zgodnością maszyn oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych na rynku EU, USA/Canada, Australia/Nowa Zelandia.

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży:

 • Automotive (testy i walidacja produktu)
 • Oil&Gas (m.in. zagadnienia związane z dyrektywą ATEX) oraz
 • przemysłowej zajmującej się produkują maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Od ponad 8 lat pracuje jako inżynier zgodności w zakresie dyrektyw Unii Europejskiej głównie w zakresie bezpieczeństwa maszyn oraz urządzeń elektrycznych w zakresie dyrektyw:

 • MD – dyrektywa maszynowa,
 • LVD – dyrektywa niskonapięciowa,
 • EMC – dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej.

Wspiera inżynierów, kierowników produkcji i produktu na każdym etapie życia produktu:

 • faza pomysłu,
 • rozwój urządzenia,
 • prototypowanie i wdrożenie,
 • utrzymanie w produkcji z uwzględnieniem zmian inżynieryjnych.

 

Więcej informacji o trenerze: Linkedin