Działając na podstawie rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwanego w skrócie „RODO”, przesyłamy informację na temat wykorzystania Państwa danych osobowych w naszej firmie.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szymon Kręblewski EMCSOLUTION z siedzibą w Wola Batorska 1155, 32-007 Wola Batorska, NIP: 6191808471, REGON: 365565541 zwane dalej EMCSOLUTION.

Jako administrator danych – dołożymy wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, w celu:
Zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów – do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
Marketingu produktów i usług EMCSOLUTION – do czasu odwołania zgody wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów z EMCSOLUTION.

Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?

EMCSOLUTION przetwarza Państwa dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa.

Jakie kategorie Państwa danych osobowych przetwarzamy?

W zależności od relacji łączących Państwa z EMCSOLUTION, EMCSOLUTION może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności:
dane osobowe (np. imię i nazwisko, nazwa firmy),
dane kontaktowe (np. NIP, REGON, NIP-EU),
dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności),
dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej komunikacji).

Komu Państwa dane mogą być ujawniane?

Dostęp do Państwa danych osobowych, wewnątrz struktury organizacyjnej EMCSOLUTION będzie mieć wyłącznie właściciel i wyznaczeni współpracownicy tylko w niezbędnym zakresie.
W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez EMCSOLUTION odbiorcom poza strukturą EMCSOLUTION. Zawsze w takiej sytuacji EMCSOLUTION dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu EMCSOLUTION jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

Podmioty, którym EMCSOLUTION powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np.
dostawcy przesyłek kurierskich,
firmy zajmujące się produkcją wydruków masowych (np. drukarnie),
dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu EMCSOLUTION,
banki i inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących EMCSOLUTION i Państwa (np. banki pośredniczące w realizacji przelewów),
podmioty świadczące usługi księgowe,
podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne, podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.

Realizacja praw

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez EMCSOLUTION usług. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez EMCSOLUTION usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie dalszej chęci otrzymywania naszych mailingów – w takim wypadku nie trzeba nic robić – lub wypisanie się z nich (przez przysłanie email o treści „NIE” na adres kontakt@emcsolution.pl).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od firmy EMCSOLUTION.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez EMCSOLUTION i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest: EMCSOLUTION. Dane osobowe będą przetwarzane w celu, nawiązania współpracy handlowej oraz realizacji zakupów w EMCSOLUTION marketingu bezpośredniego, dotyczącego produktów i usług realizowanego w formie tradycyjnej i elektronicznej, stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes EMCSOLUTION. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówień lub do czasu zakończenia współpracy. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać naszych mailingów prosimy o przysłanie wiadomości o treści „NIE” na adres: kontakt@emcsolution.pl

RODO – Informacje dla klientów