Szkolenia z obszaru kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dostępne w naszej ofercie realizujemy również w formie szkoleń zamkniętych.

Praktyka pokazuje, że szkolenie zamknięte to najczęściej wybierana forma szkoleń, która gwarantuje zamawiającemu i uczestnikom szereg korzyści m. in.:

  • Korzystne, ustalane indywidualnie warunki finansowe,
  • Realizację szkolenia w dogodnym terminie,
  • Możliwość przeprowadzenia szkolenia na terenie firmy lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju,
  • Możliwość skupienia się na kwestiach szczególnie istotnych dla uczestników,
  • Możliwość modyfikowania programów szkoleniowych dostępnych w ofercie lub/i łączenia modułów z różnych programów szkoleniowych,
  • Możliwość przygotowania dedykowanego szkolenia w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej w oparciu o oczekiwania i wymagania Klienta,
  • Możliwość swobodnej dyskusji na temat projektów z zachowaniem pełnej poufności.
  • Możliwość przeprowadzenia warsztatów poświęconych rzeczywistym problemom występującym w projekcie, przy wykorzystaniu dostępnej w firmie aparatury i stanowisk testowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów organizujemy szkolenia zamknięte już dla małych 5 osobowych grup.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie papierowej, imienne certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu, a nasz zespół przygotuje raport poszkoleniowy, zawierający wyniki ewaluacji szkoleń i wskazówki dla dalszych działań rozwojowych.

Skontaktuj się z nami