Co to jest kompatybilność elektromagnetyczna EMC

Kompatybilność elektromagnetyczna EMC¹, a może inaczej, być kompatybilnym elektromagnetycznie oznacza:

  1. Nie zaburzać pracy innych urządzeń,
  2. Być odpornym na zaburzenia występujące w środowisku elektromagnetycznym, w którym pracuje urządzenie.

To w całości opisuje pojęcie kompatybilności elektromagnetycznej.

 

Zaprojektowane urządzenie ma działać w określony sposób (to znaczy w sposób zamierzony przez jego twórcę) w określonym środowisku elektromagnetycznym. To znaczy, ma być odporne na zaburzenia elektromagnetyczne występujące w tym środowisku, oraz ma nie zaburzać innych urządzeń pracujących w jego sąsiedztwie, czyli nie wpływać negatywnie na pracę tych urządzeń.

Zaburzenia elektromagnetyczne mogą być generowane przez inne urządzenia pracujące w sąsiedztwie lub mogą pochodzić z zewnątrz.

Przykładem zaburzeń elektromagnetycznych pochodzących od innego urządzenia może być np. chwilowe obniżenie napięcia w gniazdku elektrycznym, które jest efektem włączenia urządzenia o dużym poborze mocy w chwili jego włączenia.

Przykładem zaburzeń elektromagnetycznych pochodzących z zewnątrz są nadajniki radiowo telewizyjne, nadajniki telefonii komórkowej, routery wi-fi i inne urządzenia nadawcze, które emitują fale elektromagnetyczne.

Jednym z zaburzeń elektromagnetycznych może być zanik lub wahanie napięcia w gniazdku elektrycznym. Jeżeli urządzenie nie jest kompatybilne elektromagnetycznie to takie zjawisko może uszkodzić to urządzenie.

Każdy producent powinien określić, w jaki sposób dane urządzenie powinno działać pod wpływem określonych zaburzeń. Normy, według których wykonuje się badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC, opisują w jaki sposób badane urządzenia mogą się zachowywać w obecności tych zaburzeń.

Zostały już wyjaśnione zaburzenia elektromagnetyczne, a czym jest środowisko elektromagnetyczne?

Środowisko elektromagnetyczne to nic innego jak świat który nas otacza. I tak na przykład w mieszkaniu mogą występować inne zaburzenia elektromagnetyczne niż w fabryce lub zaburzenia te występują o innym natężeniu. To oznacza, że mieszkanie i fabryka to dwa różne środowiska elektromagnetyczne.

Więcej informacji na temat zagadnień związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy.

Wszystkich, którzy chcą zgłębić temat testów kompatybilności elektromagnetycznej zapraszamy na dwu dniowe szkolenie poświęcone tematyce badań EMC.

¹EMC to angielski akronim od słów ElectroMagnetic Compatibility, co oznacza po polsku właśnie kompatybilność elektromagnetyczną. EMC ma również inne znaczenia, dlatego też często do samego akronimu EMC dodaje się jego polskie znaczenie czyli kompatybilność elektromagnetyczna EMC, aby jednoznacznie określić co akronim EMC dla nas oznacza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *