Aktualne normy zharmonizowane z dyrektywami

Aktualne normy zharmonizowane w procesie oceny zgodności nowo projektowanego urządzenia są dokumentami niezbędnymi. Im szybciej rozpoczniemy projektowanie urządzenia w taki sposób, aby spełniało ono stawiane mu wymagania, tym mniej czasu, pieniędzy i niepotrzebnego stresu będzie nas kosztowało wprowadzenie nowego produktu na rynek.

Kiedy natomiast kończy się proces oceny zgodności, a co za tym idzie monitorowanie wykazu norm zharmonizowanych? Czy wraz z wprowadzeniem aparatury do obrotu na czy może w innym czasie? Proces oceny zgodności produktu z zasadniczymi wymaganiami odpowiednich dla niego dyrektyw powinien się zakończyć wraz z wycofaniem produktu z rynku. W przypadku jednych urządzeń będzie to rok, a w przypadku innych urządzeń może to być nawet kilkadziesiąt lat. Monitorowanie wykazów norm zharmonizowanych z dyrektywami na przestrzeni roku nie jest problemem. Problem zaczyna się w momencie kiedy produkt jest dostępny na rynku przez wiele lat.

Dlaczego monitorowanie wykazu norm zharmonizowanych w okresie wielu lat jest kłopotliwe?

Zarówno normy jak i dyrektywy są dokumentami „żywymi” to znaczy podlegają ciągłym zmianom. Jedne dokumenty aktualizowane są co kilkanaście lat, inne co kilka lat, a nawet co kilka miesięcy. Jak zatem w łatwy sposób odnajdywać aktualnie obowiązujące nas normy czy dyrektywy.

Jednym ze sposobów jest wpisanie odpowiedniego zapytania w przeglądarkę internetową. Niestety wyszukiwanie w ten sposób nie daje zamierzonego rezultatu, bo często otwieramy strony czy pliki, w których zawarte są już nieaktualne dokumenty. Otwierając plik pdf z wykazem norm zharmonizowanych z interesującą nas dyrektywą często nie mamy pewności czy wykaz ten jest aktualny.

Należy pamiętać również o tym, że zarówno treść dyrektyw jak i wykazy norm z nimi zharmonizowanych są dokumentami ogólnodostępnymi i bezpłatnymi.

Jak zatem w łatwy sposób znaleźć zawsze aktualne dyrektywy i wykazy norm z nimi zharmonizowanych.

W pierwszej kolejności wpisujemy w przeglądarce adres https://ec.europa.eu/ a następnie wybieramy interesujący nas język (np. polski) – domyślnie strona wyświetlana jest w języku angielskim. Niestety wybór języka polskiego nie gwarantuje, że strony będą wyświetlały się po polsku, natomiast sam test dyrektyw i wykaz norm z nimi zharmonizowanych jest zawsze publikowany we wszystkich językach urzędowych krajów członkowskich.

Po wybraniu języka polskiego zostaniemy przekierowani na podstronę https://ec.europa.eu/info/index_pl 

Przechodzimy mniej więcej do połowy strony i pod napisem „Wyszukiwanie według dziedziny” klikamy w link „Dziedziny A-Z”

Po kliknięciu linku „Dziedziny A-Z” zostaniemy przekierowani do kolejnej podstrony pod adresem https://ec.europa.eu/info/topics_pl gdzie spośród wyświetlonych dziedzin klikamy w link „Przedsiębiorstwa i przemysł”

Po kliknięciu na „Przedsiębiorstwa i przemysł” zostaniemy przekierowani na kolejną podstronę https://ec.europa.eu/info/topics/business-and-industry_pl gdzie klikamy w link „Oznakowanie CE”

 

Zostaniemy przekierowani na kolejną podstronę https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en

Z menu umieszczonego po lewej stronie wyświetlonej strony klikamy w „European standards” i rozwinie się submenu (zmieni się również adres strony na https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards_en). Z rozwiniętego menu wybieramy „Harmonised Standards”

Po kliknięciu „Harmonized Standards” zostaniemy przeniesieni na kolejną stronę https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en, gdzie jest wyświetlony wykaz wszystkich dyrektyw unijnych.

Wybieramy interesującą nas dyrektywę np.: dyrektywa EMC, gdzie będziemy mieli dostęp do treści aktualnie obowiązującej dyrektywy jak również aktualnie obowiązującego wykazu norm z nią zharmonizowanych.

Na górze strony znajduje się link do dyrektywy, a pod tabelką link do aktualnie obowiązującego wykazu norm z nią zharmonizowanych.

Dla uproszczenia podaję bezpośredni link do wykazu wszystkich unijnych dyrektyw https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en

Oraz link bezpośredni do dyrektywy EMC i związanej z nią wykazem norm zharmonizowanych

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/electromagnetic-compatibility_en