Znak „CE” – dlaczego rynek europejski zalewa słabej jakości elektronika z Dalekiego Wschodu

Prawie każde (poza nielicznymi wyjątkami) urządzenie elektryczne i elektroniczne musi posiadać znak „CE”. Oznakowanie „CE” nie dotyczy tylko sprzętu elektrycznego ale znaczącej większości rzeczy sprzedawanych na terenie wspólnoty. Znak „CE” powinien być potwierdzeniem, że przedmiot, który jest w sprzedaży spełnia określone wymagania, a co się z tym wiąże, został zaprojektowany w taki sposób aby spełniać odpowiednie wymagania.

Dlaczego zatem, tak duża ilość kiepskiej jakości wyrobów posiadających oznakowanie „CE” trafia na rynek europejski?

W przypadku wyrobów, które podlegają pod dyrektywę EMC 2014/30/UE ewentualnie dyrektywę RED 2014/53/UE i/lub dyrektywę LVD 2014/35/UE, czyli dla większości urządzeń elektrycznych i elektronicznych dostępnych na rynku, to producent, importer lub dystrybutor wystawia deklarację zgodności, wymieniając w niej jakie dyrektywy spełnia urządzenie, i jakie dane urządzenie spełnia normy, których spełnieniem potwierdza domniemanie zgodności z zadeklarowanymi dyrektywami.

Fakt, że to producent, importer lub dystrybutor wystawia samodzielnie deklarację, powoduje, że tak dużo słabej jakości urządzeń jest dostępnych na rynku. Samodzielne wystawianie deklaracji, bez kontroli niezależnej instytucji, prowadzi niestety do wielu nadużyć. W każdym kraju wspólnoty jest powołana jednostka, która jest odpowiedzialna za nadzór rynku.

W Polsce takim organem jest UKE – Urząd Komunikacji Elektronicznej, którego zadaniem jest eliminowanie z rynku właśnie takiego sprzętu, który nie spełnia zasadniczych wymagań dyrektyw pod które podlega. Niestety, instytucja ta, nie jest w stanie zweryfikować wszystkich typów urządzeń wprowadzonych do obrotu, a przeprowadza tylko wyrywkowe kontrole.

Czy można byłoby zatem zmienić obecną sytuację?

Wydaje się, że najlepszym sposobem wyeliminowania z rynku aparatury, która nie spełnia zasadniczych wymagań dyrektyw, byłby obowiązek weryfikowania każdej aparatury wprowadzanej do obrotu przez jednostki notyfikowane. W chwili obecnej tylko niektóre dyrektywy wymagają udziału jednostek notyfikowanych w procesie oceny zgodności. Większość dyrektyw daje możliwość wystawienia deklaracji zgodności przez samego producenta, importera czy dystrybutora.

Druga z możliwości to świadomość samych klientów i prawa wolnego rynku, który w naturalny sposób powinien wyeliminować z rynku taką aparaturę, która nie spełniają zasadniczych wymagań dyrektyw. Można by tutaj jednak zadać sobie pytanie, po co zatem nam znak „CE”, skoro i tak w wielu przypadkach znak „CE” żartobliwie tłumaczymy jako „China Export” czy „China Engineering”.