Bezpieczeństwo Elektryczne Produktu na podstawie wymagań regulacji EU oraz norm technicznych (IEC, EN)

O szkoleniu

Szkolenie ma za zadanie przybliżyć wymagania regulacyjne Unii Europejskiej dla produktów elektrycznych i elektronicznych oraz przybliżyć aspekty techniczne, które należy przeanalizować na podstawie wytycznych norm technicznych

 Program szkolenia – Bezpieczeństwo Elektryczne Produktu | LVD

 BLOK I – Wymagania prawne Unii Europejskiej
 • Struktura wymagań prawnych dla produktów
 • Stare, nowe i globalne podejście
 • Akty – Regulacje – Normy – inne
 • Implementacja prawa europejskiego
 • Ocena zgodności:
  • Moduły (przykładowe omówienie modułów A i H)
  • Jednostki notyfikowane
  • Badanie typu WE
  • Certyfikat typu WE
 • Podstawa Prawna w EU
 • Odpowiedzialność prawna
 • Podstawowe definicje z ustawy o ocenie zgodności wyrobów
  • Wyrób
  • Wyrób niebezpieczny
  • Kontrola wyrobu
  • Konsekwencje braku zgodności
  • Upoważniony przedstawiciel
  • Importer
 • Ćwiczenia i przykłady
BLOK II – Bezpieczeństwo urządzeń
 • Dyrektywa LVD 2014/35/EU
  • Przegląd
  • Zakres/ EE definicja
  • Wyłączenia
   • Wymagania zasadnicze i sposoby ich spełnienia
   • Warunki ogólne
   • Ochrona przed zagrożeniami stwarza innymi przez sprzęt elektryczny
   • Ochrona przed zagrożeniami mogącymi powstawać wskutek oddziaływania na sprzęt elektryczny czynników zewnętrznych
   • Ocena ryzyka + Analiza wymagań zasadniczych
 • Omówienie aspektów bezpieczeństwa:
  • Porażenie elektryczne (np. przez dotyk bezpośredni, pośredni)
  • Temperatura (np. pożar)
  • Promieniowanie (EMC, Radio, LASER, Microwave, Jonizujące, Sonic and ultrasonic pressure)
  • Czynniki chemiczne
  • Czynniki mechaniczne
  • Bezpieczeństwo w foto biologiczne
  • Inne: Użytkownik (np. obsługa, serwis), instrukcja, oznaczenie, ergonomia
 • Omówienie realizacji na podstawie:
  • Ingress Protection IP acc. EN 60529,
  • Izolacja
  • Separacja, dystans
  • Klasy ochronności
  • Extra Low Voltage (np. PELV, SELV, FELV)
  • Analiza ryzyka
 • Analiza ryzyka – omówienie i przykłady
 • Dokumentacja
  • Instrukcja obsługi
  • Deklaracja zgodności UE
  • Tabliczka znamionowa
  • Naklejki ostrzegawcze / Informacyjne
   • Europa (ISO)
   • USA/KANADA
 • Standardy, Normy techniczne, oznaczenia
  • Nazewnictwo, numeracja, rewizje
  • Odniesienie normatywne
  • Standardy zharmonizowane w EU
   • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE
   • Domniemanie zgodności
   • Standardy zharmonizowane: Aneksy ZA, ZB, ZC
  • Jak dobierać ?
   • przykład IEC61010-1
   • przykład IEC62368-1
   • przykład IEC62368-1
  • IEC CB SCHEME
   • How does the CB scheme work?
   • What are the benefits of the CB certification scheme?
   • Example of CB certification scheme
 • Ćwiczenia i przykłady
BLOK III – omówienie pracy z normą techniczną na przykładzie EN 61010-1
 • Compliance V-model w projekcie
 • EN 61010-1
  • Zakres
  • Aspekty poruszane w normie
  • Wyłączenia
   • [6] Protection against electric shock
    • Limit values for ACCESSIBLE parts
    • Primary means of protection
    • Additional means of protection in case of SINGLE FAULT CONDITIONS
    • Connections to external circuits
    • Insulation requirements
    • Procedure for voltage tests
    • Constructional requirements for protection against electric shock
    • Connection to the MAINS supply source and connections between parts of equipment
    • Disconnection from supply source
   • [7] Protection against mechanical hazards
   • [8] Protection against mechanical stress

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni, godz. 9.00 – 17.00

Dodatkowe informacje

Zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe w języku polskim w formie papierowej
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Przerwy kawowe
 • Obiad

Rejestracja

Miejsce Termin Cena Zapisy
Wrocław 5-6 czerwiec 2024 3400 PLN netto Formularz rejestracji

Szkolenia zamknięte nawet dla małych kilku osobowych grup – zapoznaj się z ofertą szkoleń zamkniętych.

Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami uczestnictwa w szkoleniach dostępnych w naszej ofercie.