Aktualne normy zharmonizowane z dyrektywami

Aktualne normy zharmonizowane w procesie oceny zgodności nowo projektowanego urządzenia są dokumentami niezbędnymi. Im szybciej rozpoczniemy projektowanie urządzenia w taki sposób, aby spełniało ono stawiane mu wymagania, tym mniej czasu, pieniędzy i niepotrzebnego stresu będzie nas kosztowało wprowadzenie nowego produktu na rynek. Kiedy natomiast kończy się proces oceny zgodności, a …

Znak „CE” – dlaczego rynek europejski zalewa słabej jakości elektronika z Dalekiego Wschodu

Prawie każde (poza nielicznymi wyjątkami) urządzenie elektryczne i elektroniczne musi posiadać znak „CE”. Oznakowanie „CE” nie dotyczy tylko sprzętu elektrycznego ale znaczącej większości rzeczy sprzedawanych na terenie wspólnoty. Znak „CE” powinien być potwierdzeniem, że przedmiot, który jest w sprzedaży spełnia określone wymagania, a co się z tym wiąże, został zaprojektowany …

Kompatybilność systemu a znak CE

Czy należy badać urządzenia składające się z kilku gotowych urządzeń aby mieć pewność, że całości będzie można nadać znak „CE”? Przed takim dylematem stają wielokrotnie producenci urządzeń (systemów), które zostały zbudowane w oparciu o gotowe urządzenia dostępne na rynku, które posiadają znak „CE”. Powstaje zatem pytanie, czy jeśli powstało nowe …

Badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC

Badania EMC są częścią badań środowiskowych, jakim poddaje się urządzenie aby sprawdzić czy w określonym środowisku, pracuje ono w sposób zgodny z założeniami. Testy EMC mają na celu sprawdzenie czy badane urządzenie spełnia założenia kompatybilności elektromagnetycznej. Badania EMC sprawdzają zatem czy badane urządzenie nie zaburza innych urządzeń oraz czy jest …