Ocena zgodności według normy PN-EN 55022:2011

Przeglądając stronę Polskiego Komitetu Normalizacji www.pkn.pl i szukając normy PN-EN 55022 otrzymamy informację, że norma ta, została wycofana i zastąpiona normą PN-EN 50561-1:2013. Przeglądając również komunikaty prezesa PKN w sprawie PN (PN – Polskich Norm) stosowanych w ocenie zgodności (https://www.pkn.pl/polskie-normy/komunikaty-decyzje-i-obwieszczenia-prezesa-pkn/komunikaty-prezesa-pkn-w-sprawie-pn) a w szczególności Komunikat Nr 10/2016 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 października 2016 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności (https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/komunikaty/komunikat_w_sprawie_stosowania_norm_nr_10_2016_1.pdf) możemy przeczytać, że norma PN-EN 55022:2011 z dniem 26-01-2015 została wycofana i zastąpiona normą PN-EN 50561-1:2013, ale pozostaje aktualna w ocenie zgodności do dnia 09-10-2016.

Czy zatem po 9 października 2016 można jeszcze posługiwać się normą PN-EN 55022:2011 w procesie oceny zgodności i umieścić ją na deklaracji zgodności?

Odpowiedź brzmi: TAK.

Dlaczego zatem, pomimo obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, nadal można stosować normę PN-EN 55022:2011 w procesie oceny zgodności jako normę zharmonizowaną z dyrektywą EMC 2014/30/UE?

Wyjaśnienie jest następujące.

Tak długo jak norma widnieje w aktualnym wykazie norm zharmonizowanych publikowanych w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej, tak długo jest ona zharmonizowana z dyrektywą i zakłada się domniemanie zgodności normy z dyrektywą. Aktualny wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą EMC 2014/30/UE został opublikowany 12-08-2016 i jest aktualny do dnia dzisiejszego. Więcej na temat norm zharmonizowanych znajdziecie w artykule „czym są normy zharmonizowane i czym jest domniemanie zgodności” https://www.emcsolution.pl/czym-sa-normy-zharmonizowane-i-czym-jest-domniemanie-zgodnosci/