Szkolenie z dyrektywy niskonapięciowej – LVD

Zagadnienia oceny zgodności sprzętu elektrycznego i elektronicznego z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/EU (LVD – Low Voltage Directive)

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie wymagań dyrektywy niskonapięciową 2014/35/EU, pokazanie metod oceny zgodności produktu oraz przedstawienie przykładów przeprowadzenia oceny zgodności z dyrektywą LVD.

Przedstawiane informacje pozwolą uczestnikom na wykonanie samodzielnej oceny zakresu wymagań regulacji dotyczących wybranego produktu elektrycznego/elektronicznego i wybór norm. Omówione zostaną także tematy takie jak np. przygotować produkt do badań, poprawnie oznaczyć urządzenie, co należy umieścić w instrukcji oraz jakie dokumenty muszą być dostępne, by potwierdzić przeprowadzoną ocenę zgodności.

Główne założenia szkolenia

 • Przedstawienie podstawowych aktów prawnych
 • Przedstawienie wymagań dyrektywy niskonapięciowej LVD – omówienie wraz z przykładami
 • Pokazanie metod strategii dla projektu i produktu, dzięki którym wprowadzany do obrotu produkt będzie bezpieczny i zgodny z wymaganiami Polski i Unii Europejskiej
 • Nauczenie wykonywania oceny zgodności
 • Dokumentacja techniczna produktu i projektu

Program szkolenia

 • Wprowadzenie (czas trwania około 45 minut)
 • Wiadomości ogólne o dyrektywach (czas trwania około 150 minut)
  • Koncept dla Dyrektywy Nowego Podejścia
  • Dyrektywa 768/2008/WE i system modułowy oceny zgodności
  • Dyrektywy najczęściej stosowane w przemyśle i ich moduły
  • Struktura dyrektyw
  • Zastosowanie – EU, EFTA i Szwajcaria
  • Oznakowanie CE – czy zawsze? Które dyrektywy? Gdzie znaleźć wzór?
  • Deklaracja Zgodności
  • WE czy UE – skąd to zamieszanie
  • Ćwiczenia, przykłady, pytania
 • Normy (czas trwania około 90 minut)
  • Jak pracować z normami
  • Normy Typy A, B, C
  • Normy zharmonizowane
  • Pozostałe normy, przewodniki lub „dobra inżynierska praktyka”
  • Jak dobrać normę do produktu
  • Ćwiczenia, przykłady, pytania
 • Wprowadzenie do dyrektywy LVD (czas trwania około 130 minut)
  • Operator ekonomiczny
  • Definicje
  • Zakres i wyłączenia
  • Ćwiczenia, przykłady, pytania
 • Załącznik I: Podstawowe elementy (czas trwania około 45 minut)
  • Warunki ogólne
  • Ochrona przed zagrożeniami stwarzanymi przez sprzęt elektryczny
  • Inne zagrożenie
 • Zasady analizy ryzyka (wg. Guide 32) (czas trwania około 60 minut)
 • Wybrane zagadnienia z normy EN 60204-1 (czas trwania około 60 minut)
 • Proces oceny zgodności urządzenia (czas trwania około 120 minut)
  • Ćwiczenia, przykłady, pytania

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni, godz. 9.00 – 17.00

Wymagania wstępne

 • Ogólna wiedza techniczna z zakresu elektryki

Adresaci szkolenia

 • kierownictwo techniczne: produkcji, projektu i jakości
 • Inżynierowe elektronicy (hardware engineer)
 • Inżynierowie elektrycy (electrical engineer)
 • pracownicy działu jakości (quality engineer)
 • Osoby odpowiedzialne za dokumentację oraz spełnienie wymagań oznakowania CE
 • Służby utrzymania ruchu, technolodzy i inżynierowie produkcji,
 • Instalatorzy oraz osoby odpowiedzialne za odbiory produktów po instalacji
 • Wszyscy pracownicy inżynierii zainteresowani zagadnieniami oceny zgodności urządzeń według dyrektywy niskonapięciowej – LVD

Dodatkowe informacje

Zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe w języku polskim w formie papierowej
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Przerwy kawowe
 • Obiad

Rejestracja

MiejsceTerminCenaZapisy
Kraków25-26 listopad 20202200 PLN netto przy zgłoszeniu do 30 września 2020

2400 PLN netto przy zgłoszeniu od 01 październik 2020

Formularz rejestracji

Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami uczestnictwa w szkoleniach dostępnych w naszej ofercie.

Trener, konsultant

Łukasz Kneć: Inżynier z kilkunastoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem i zgodnością maszyn oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych na rynku EU, USA/Canada, Australia/Nowa Zelandia.

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży:

 • Automotive (testy i walidacja produktu)
 • Oil&Gas (m.in. zagadnienia związane z dyrektywą ATEX) oraz
 • przemysłowej zajmującej się produkują maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Od ponad 8 lat pracuje jako inżynier zgodności w zakresie dyrektyw Unii Europejskiej głównie w zakresie bezpieczeństwa maszyn oraz urządzeń elektrycznych w zakresie dyrektyw:

 • MD – dyrektywa maszynowa,
 • LVD – dyrektywa niskonapięciowa,
 • EMC – dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej.

Wspiera inżynierów, kierowników produkcji i produktu na każdym etapie życia produktu:

 • faza pomysłu,
 • rozwój urządzenia,
 • prototypowanie i wdrożenie,
 • utrzymanie w produkcji z uwzględnieniem zmian inżynieryjnych.

 

Więcej informacji o trenerze: Linkedin