Laur Eksperta dla Design for EMC

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że nasze szkolenie „Design for EMC” uzyskało Znak Jakości „Laur Eksperta 2017/2018”.

Znak Jakości „Laur Eksperta” przyznawany jest przez Kapitułę złożoną z naukowców najbardziej prestiżowych polskich uczelni.

W Konkursie „Laur Eksperta” poszukiwane, a następnie wyróżniane są firmy, które najlepiej w Polsce projektują i wdrażają nowoczesne strategie budowania efektywnych relacji z klientami. Strategie te opierają się na atrybutach jakościowych oferowanych produktów i usług. Nagradzane produkty cechuje jakość, potencjał marki, walory innowacyjne i zgodność z potrzebami rynku.

Przyznanie Znaku Jakości „Laur Eksperta” to dowód uznania dla naszego szkolenia, które zostało uznane przez Kapitułę konkursu jako szkolenie wartościowe, innowacyjne, a przekazywana na nim wiedza jest użyteczna i potrzebna w codziennej pracy inżynierów projektujących urządzenia elektroniczne i płytki drukowane (z ang. Hardware Engineer i PCB Designer). To również docenienie polityki naszej firmy i realizowanego w niej modelu biznesowego, ukierunkowanego na generowanie wysokiej jakości usług, podnoszenie jakości i efektywne reagowanie na potrzeby rynku.

Serdecznie dziękujemy za zaufanie, którym Państwo nas darzycie. Zobowiązuje to, do jeszcze intensywniejszej pracy oraz służenia Klientom oraz Partnerom.

Z wyrazami szacunku

Szymon Kręblewski

EMCSOLUTION